DPI BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

DPI BEARING PRICE LIST
Standard 561.20.0644.575.01.1403£109.76
Standard 5280.30.1400.013 Type 110/1600.£24.33
RotekR8-42E3£112.78
Standard 5162.20.0710.890.11.1503£149.37
Standard 511.20.1385.000.11.1504£125.88
RotekL6-43E9Z£86.81
Standard 5162.20.0710.891.21.1503£192.58
Standard 511.20.1385.001.21.1504£121.17
RotekL6-43E9ZD£39.39
Standard 560.22.0660.001.11.1503£107.38
Standard 5280.30.1475.013 Type 110/1600.£74.51
RotekL6-43P9Z£178.54
Standard 562.20.0710.000.11.1503£42.96
Standard 5281.30.1475.013 Type 110/1600.1£57.21
RotekL6-43P9ZD£41.79
Standard 562.20.0710.001.21.1503£155.57
Standard 562.40.1500.000.19.1504£92.46
RotekA18-46E4D£157.73
Standard 5161.20.0710.890.11.1503£54.54
Standard 562.40.1500.001.29.1504£196.03
RotekL6-43N9Z£196.36
Standard 5161.20.0710.891.21.1503£190.38
Standard 5162.28.1500.890.11.1503£51.04
RotekL6-43N9ZD£120.41
Standard 561.20.0710.101.21.1503£30.94
Standard 5162.28.1500.891.21.1503£169.65
RotekL9-46E9Z£147.88
Standard 561.20.0710.100.11.1503£27.67
Standard 5282.30.1475.013 Type 110/1600.2£5.65
RotekL9-46P9Z£184.17
Standard 5231.20.0700.013 Type 21/850.1£27.16
Standard 5282.30.1400.013 Type 110/1600.2£66.51
RotekR8-44E3£173.75
Standard 5231.20.0700.503 Type 21/850.1£129.49
Standard 562.25.1455.575.11.1403£43.94
RotekL9-46N9Z£188.53
Standard 5230.20.0700.013 Type 21/850.£143.79
Standard 562.25.1455.500.11.1503£16.35
RotekA13-46N1A£77.80
Standard 5230.20.0700.503 Type 21/850.£73.12
Standard 511.30.1440.190.11.1503£156.70
RotekR8-46N3£18.47
Standard 5231.21.0775.013 Type 21/850.1£23.27
Standard 511.30.1440.191.41.1503£111.64
RotekA14-47N5A£158.66
Standard 5230.21.0775.013 Type 21/850.£34.18
Standard 592.25.1502.990.11.1503£178.25
RotekA14-48E22£97.10
Standard 5161.25.0764.890.11.1503£33.98
Standard 592.25.1502.991.21.1503£73.43
RotekM7-42P1£13.02
Standard 5162.25.0764.890.11.1503£25.67
Standard 560.25.1455.500.11.1503£156.32
RotekM7-42P1Z£184.61
Standard 5162.25.0764.891.21.1503£21.88
Standard 561.25.1455.500.11.1503£56.54
RotekA12-47N3E£125.34
Standard 512.18.0748.000.11.1504£26.18
Standard 560.25.1455.575.11.1403£187.92
RotekA12-47P2£112.92
Standard 512.18.0748.002.21.1504£157.87
Standard 561.25.1455.575.11.1403£132.89
Rotek3R6-49N9£199.40
Standard 5232.21.0775.013 Type 21/850.2£124.60
Standard 511.25.1461.000.11.1503£82.77
RotekA10-47E1£175.11
Standard 5232.20.0700.013 Type 21/850.2£37.84
Standard 511.25.1461.001.21.1503£137.36
RotekR8-46E3£99.98
Standard 5232.20.0700.503 Type 21/850.2£19.15
Standard 5161.28.1500.890.11.1503£170.75
Rotek3R6-48E3B£29.16
Standard 562.20.0744.575.01.1403£99.97
Standard 5161.28.1500.891.21.1503£50.45
RotekA12-48E12£154.83
Standard 562.20.0744.500.01.1503£3.35
RotekW13-49P1£92.76
Standard 560.45.0805.001.11.1504£25.81
RotekR8-49N3£163.14
Standard 5161.25.0764.891.21.1503£26.54
RotekA14-49P1A£30.68
Standard 561.25.0764.106.21.1504£120.93
RotekL9-49E9Z£27.57
Standard 561.25.0764.103.11.1504£78.47
RotekL9-49P9Z£111.50
Standard 561.25.0764.601.21.1503£118.03
Rotek3R6-49P9£151.75
Standard 561.25.0764.600.11.1503£3.86
RotekL9-49N9Z£67.69
Standard 560.20.0744.500.01.1503£197.34
Rotek3R6-49E9£29.18
Standard 561.20.0744.500.01.1503£191.58
RotekR8-49E3£66.85
Standard 560.20.0744.575.01.1403£163.57
RotekR8-52N3£146.48
Standard 561.20.0744.575.01.1403£3.12
RotekW13-51P1D£125.60
Standard 511.20.0755.000.11.1504£12.79
RotekS8-50E1£84.26
Standard 511.20.0755.001.21.1504£86.03
RotekH8-54N1£18.18
Standard 562.25.0855.575.11.1403£24.33
RotekA14-54N10C£166.56
Standard 562.25.0855.500.11.1503£52.17
RotekA16-56N5£87.56
Standard 5230.20.0800.013 Type 21/950.£120.46
RotekA16-53E1A£125.16
Standard 5230.20.0800.503 Type 21/950.£188.91
Rotek3R6-55N9£11.99
Standard 5231.20.0800.013 Type 21/950.1£26.14
RotekL9-53E9Z£114.31
Standard 5231.20.0800.503 Type 21/950.1£139.40
RotekL9-53P9Z£45.57
Standard 5230.21.0875.013 Type 21/950.£25.99
RotekR8-52E3£18.47
Standard 5231.21.0875.013 Type 21/950.1£141.82
RotekR9-55N3£57.43
Standard 5232.21.0875.013 Type 21/950.2£14.76
RotekL9-53N9Z£138.38
Standard 5232.20.0800.013 Type 21/950.2£107.75
RotekA9-54N2£20.44
Standard 5232.20.0800.503 Type 21/950.2£200.45
Rotek3R6-55P9£43.40
Standard 562.20.0844.575.01.1403£35.31
RotekA14-56P1E£162.52
Standard 562.20.0844.500.01.1503£171.97
RotekA16-59N2£129.12
Standard 5161.25.0886.890.11.1503£135.35
Rotek3R6-55E9£149.97
Standard 5162.25.0886.890.11.1503£16.01
RotekR9-55E3£56.22
Standard 5162.25.0886.891.21.1503£160.01
Rotek3R13-62N1E£111.52
Standard 562.25.0886.800.11.1504£11.06
Rotek3R8-59N2C£56.89
Standard 562.25.0886.801.21.1504£112.79
Rotek3R8-59N2E£17.55
Standard 560.25.1055.500.11.1503£71.30
RotekL9-57E9Z£152.72
Standard 561.25.0855.500.11.1503£199.25
RotekL9-57P9Z£93.48
Standard 560.25.0855.575.11.1403£124.38
RotekR9-59N3£86.94
Standard 561.25.0855.575.11.1403£148.07
RotekA18-60E2£174.01
Standard 560.20.0844.500.01.1503£80.72
RotekL9-57N9Z£35.31
Standard 561.20.0844.500.01.1503£85.80
RotekS8-56E1£57.24
Standard 561.20.0844.575.01.1403£24.36
RotekW14-60P1£117.67
Standard 512.20.0895.000.11.1504£190.38
RotekH8-58E2£199.43
Standard 512.20.0895.001.21.1504£153.17
RotekR9-59E3£93.72
Standard 562.25.0886.106.11.1504£173.08
RotekA18-60P1B£128.27
Standard 562.25.0886.109.21.1504£124.39
Rotek3R6-63N9£56.05
Standard 5161.25.0886.891.21.1503£87.73
RotekR9-63N3£22.61
Standard 5281.30.0900.013 Type 110/1100.1£103.42
Rotek3R6-63E9£153.01
Standard 5280.30.0900.013 Type 110/1100.£169.90
RotekR9-63E3£119.71
Standard 5281.30.0975.013 Type 110/1100.1£165.21
RotekS10-63E1£139.82
Standard 5280.30.0975.013 Type 110/1100.£83.03
Rotek3R8-68N3B£60.09
Standard 562.25.0955.575.11.1403£20.19
RotekR9-67N3£4.95
Standard 562.25.0955.500.11.1503£71.60
RotekA16-67P2£2.47
Standard 5282.30.0975.013 Type 110/1100.2£121.59
RotekR11-71N3£26.01
Standard 5282.30.0900.013 Type 110/1100.2£188.66
RotekA20-72N5A£200.94
Standard 5231.20.0900.013 Type 21/1050.1£13.88
RotekR9-67E3£40.67
Standard 5231.20.0900.503 Type 21/1050.1£185.13
Rotek3R6-71N9£16.16
Standard 5230.20.0900.013 Type 21/1050.£148.24
RotekW14-71P1£111.95
Standard 5230.20.0900.503 Type 21/1050.£62.84
RotekR11-71E3£168.91
Standard 5231.21.0975.013 Type 21/1050.1£156.40
Rotek3R6-71P9£142.58
Standard 5230.21.0975.013 Type 21/1050.£190.12
RotekR11-75N3£156.10
Standard 5161.25.0980.890.11.1503£179.41
RotekS12-70E1£97.61
Standard 5162.25.0980.890.11.1503£79.25
RotekA18-74E3£166.59
Standard 5162.25.0980.891.21.1503£114.50
Rotek3R6-71E9£113.82
Standard 5232.21.0975.013 Type 21/1050.2£71.14
RotekR11-75E3£40.76
Standard 5232.20.0900.013 Type 21/1050.2£21.53
Rotek3R8-79N9£143.62
Standard 5232.20.0900.503 Type 21/1050.2£24.15
RotekA18-80E1£79.05
Standard 562.20.0944.575.01.1403£103.78
RotekR11-79N3£118.53
Standard 562.20.0944.500.01.1503£87.32
RotekA18-80N1£107.63
Standard 592.20.1006.990.11.1503£57.43
Rotek3R6-79N9£67.55
Standard 592.20.1006.991.21.1503£78.02
RotekA16-78E4£147.02
Standard 560.25.0855.500.11.1503£124.02
Rotek3R8-79P9£189.59
Standard 561.25.0955.500.11.1503£137.53
RotekR11-79E3£137.62
Standard 560.25.0955.575.11.1403£126.70
Rotek3R8-79E9£193.11
Standard 561.25.0955.575.11.1403£101.38
Rotek3R10-85N2A£160.76
Standard 561.25.0980.107.11.1504£147.78
Rotek3R10-82E3C£43.55
Standard 560.20.0944.500.01.1503£122.72
RotekA16-79P1A£107.60
Standard 561.20.0944.500.01.1503£37.86
Rotek3R6-79P9£200.03
Standard 560.20.0844.575.01.1403£148.62
Rotek3R6-79E9£106.85
Standard 560.20.0944.575.01.1403£60.96
RotekS14-80E1£130.44
Standard 561.20.0944.575.01.1403£34.38
Rotek3R10-88N2B£124.27
Standard 5161.25.0980.891.21.1503£23.20
RotekW16-84P1£103.73
Standard 561.25.0980.108.21.1504£64.93
Rotek3R8-88N9£176.98
Standard 561.25.0980.890.11.1503£82.54
RotekA18-89E1£113.94
Standard 561.25.0980.891.21.1503£199.66
RotekA16-86P1£97.32
Standard 591.20.1006.990.11.1503£38.31
Rotek3R8-88P9£115.77
Standard 591.20.1006.991.21.1503£106.99
Rotek3R8-88E9£43.80
Standard 511.20.0971.000.11.1504£127.80
RotekA18-89P1£69.17
Standard 511.20.0971.001.21.1504£91.93
RotekA14-89P1£181.92
Standard 5281.30.1000.013 Type 110/1200.1£37.52
RotekS14-90E1£117.51
Standard 5280.30.1000.013 Type 110/1200.£88.05
RotekA20-95N4£69.44
Standard 5280.30.1075.013 Type 110/1200.£66.77
Rotek3R8-98N1£37.82
Standard 5281.30.1075.013 Type 110/1200.1£182.25
Rotek3R10-98N1B£83.80
Standard 562.25.1055.575.11.1403£193.84
Rotek3R8-98N9£16.91
Standard 562.25.1055.500.11.1503£20.01
RotekA16-95N6£109.11
Standard 5282.30.1075.013 Type 110/1200.2£186.15
Rotek3R16-102P5£37.38
Standard 5282.30.1000.013 Type 110/1200.2£157.30
Rotek3R10-98P9£171.36
Standard 5161.25.1077.890.11.1503£191.72
Rotek3R8-98P9£2.53
Standard 5162.25.1077.890.11.1503£47.43
Rotek3R8-98E9£42.50
Standard 5162.25.1077.891.21.1503£175.52
RotekA24-107N1£2.46
Standard 560.25.0955.500.11.1503£120.98
RotekS16-100E1£59.99
Standard 562.25.1077.891.21.1503£158.65
RotekA22-105E2A£160.58
Standard 561.25.1055.500.11.1503£17.85
Rotek3R10-111N2F£150.25
Standard 560.25.1055.575.11.1403£187.85
RotekW17-108P1£18.91
Standard 560.25.1155.575.11.1403£147.68
Rotek3R8-110N1£153.68
Standard 561.25.1055.575.11.1403£5.48
RotekA19-111E1£93.10
Standard 512.20.1085.000.11.1504£183.31
RotekA22-98P1£142.29
Standard 512.20.1085.001.21.1504£139.36
RotekA10-110P2D£70.33
Standard 562.25.1077.308.11.1504£24.37
RotekS16-112E1£147.66
Standard 562.25.1077.890.11.1503£1.93
Rotek3R10-117N3D£156.08
Standard 562.25.1077.304.21.1504£173.55
Rotek3R8-122N1A£101.15
Standard 562.30.1120.000.11.1504£25.14
Rotek3R13-122N1B£109.68
Standard 562.30.1120.001.21.1504£147.15
RotekA24-119E11A£25.34
Standard 5162.25.1120.890.11.1503£20.29
RotekM4-16P4Z£160.23
INAXA200352-H£117.95
RotekA14-19P4£62.37
INAVU25038£177.28
RotekA8-19E5A£33.84
INAVLU200414£6.40
RotekA13-22P4£51.06
INAVLA200414-N£47.75
RotekA8-22N2A£104.73
INAVLI200414-N£154.64
RotekA12-22E2£83.90
INAVSI200414-N£194.04
RotekL6-22E9Z£17.90
INAXSI140414-N£172.14
RotekL6-22E9ZD£144.41
INAVI160420-N£7.42
RotekL6-22P9Z£108.10
INAVU200405£134.21
RotekL6-22P9ZD£143.48
INAXU160405£64.59
RotekA14-22E1B£64.86
INAVSA200414-N£115.10
RotekA10-22E5A£64.82
RotekL6-22N9Z£146.48
INAVU250433£161.96
RotekL6-22N9ZD£152.91
INAXSA140414-N£30.83
RotekA8-22P11£185.09
INAXSU140414£79.73
RotekM5-22P1£165.66
INAXSU080398£160.29
RotekM5-22P1Z£116.34
INAXU08043£118.40
RotekA8-22E6£108.17
INAXU300515£76.57
RotekA14-25P1£165.01
RotekM4-22P4£169.24
INAVLA200544-N£102.47
RotekM4-22P4Z£121.36
INAVLI200544-N£40.82
RotekA14-24P1A£50.78
INAVSI200544-N£24.85
RotekA9-25N3£169.23
INAXSI140544-N£100.32
RotekA9-24P2£20.66
INAVU300574£192.01
RotekA4-23P2A£13.21
INAVSA200544-N£43.54
RotekL6-25E9Z£154.86
RotekL6-25E9ZD£55.79
INAXSA140544-N£156.20
RotekL6-25P9Z£78.18
INAXSU140544£131.84
RotekL6-25P9ZD£82.63
INAVLU200644£181.84
RotekA8-25N2£31.80
INAVLA200644-N£85.43
RotekL6-25N9ZD£43.85
INAVLI200644-N£41.08
RotekL6-25N9Z£57.94
INAVSI200644-N£136.72
RotekW13-24P1£177.54
INAXSI140644-N£200.42
RotekA12-27E3£106.03
INAVU36068£123.78
RotekM5-26P1£190.14
INAVSA200644-N£44.35
RotekM5-26P1Z£77.17
RotekM4-26P4£71.53
INAXSA140644-N£54.89
RotekM4-26P4Z£24.12
RotekL6-29E9Z£109.81
INAVSI250755-N£152.77
RotekL6-29E9ZD£39.21
RotekL6-29P9Z£140.60
INAVLU200744£163.23
RotekL6-29P9ZD£182.78
INAVLI200744-N£148.87
RotekA14-33N1£117.81
INAVSI200744-N£109.38
RotekR8-30N3£136.51
INAXSI140744-N£159.06
RotekL6-29N9Z£80.66
INAVSA250755-N£43.52
RotekL6-29N9ZD£86.53
RotekA14-31P3£163.61
INAVSA200744-N£188.80
RotekR8-30E3£98.81
INAVSU200744£109.79
RotekM5-30P1£179.78
INAXSA140744-N£13.83
RotekM5-30P1Z£129.85
INAXSU140744£163.99
RotekA10-32N1A£156.53
INAVSI250855-N£54.63
RotekA8-30E8D£18.13
INAVLA200844-N£21.82
RotekH7-30E1£17.45
RotekM4-30P4£182.32
INAVLI200844-N£131.40
RotekM4-30P4Z£99.47
INAVSI200844-N£173.59
RotekA12-32P2£154.77
INAXSI140844-N£40.80
RotekA14-34E31£59.80
INAVSA250855-N£75.70
RotekL6-33E9Z£153.13
INAVSU250855£29.81
RotekL6-33E9ZD£175.52
INAVSA200844-N£182.18
RotekL6-33P9Z£27.52
INAVSU200844£175.90
RotekL6-33P9ZD£149.32
INAXSA140844-N£200.13
RotekL6-33N9Z£132.05
INAXSU140844£161.98
RotekL6-33N9ZD£140.57
INAVSI250955-N£51.98
RotekR8-35N3£119.87
INAVLA200944-N£129.13
RotekA10-34E6£152.17
INAVLU200944£169.54
RotekW13-35P1£64.19
INAVLI200944-N£114.93
RotekA12-34E2AG£64.05
INAVSI200944-N£63.92
RotekA12-34P2B£157.19
INAXSI140944-N£96.55
RotekM5-31P1£50.39
INAVSA250955-N£153.99
RotekM5-31P1Z£86.12
RotekM5-34P1£116.62
INAVSA200944-N£164.78
RotekM5-34P1Z£160.26
INAVSU200944£180.74
RotekA12-35N5£113.89
INAXSA140944-N£119.13
RotekR8-35E3£160.72
INAXSU140944£125.42
RotekM4-34P4£189.27
INAVSI251055-N£84.44
RotekM4-34P4Z£187.01
INAVSA251055-N£98.46
RotekA10-35N1L£192.51
INAVSU251055£200.57
RotekH7-35N1£168.34
INAVLA201094-N£20.22
RotekL9-38E9Z£90.05
INAVLI201094-N£187.10
RotekL9-38P9Z£2.73
INAVLU201094£29.85
RotekA10-35P1A£69.41
INAVSI201094-N£123.72
RotekL9-38N9Z£55.21
INAXSI141094-N£94.43
RotekW13-38P1£62.17
INAVSA201094-N£2.00
RotekA13-38E1£126.73
INAVSU201094£12.93
RotekL6-37E9Z£8.53
INAXSA141094-N£188.39
RotekL6-37E9ZD£51.30
INAXSU141094£102.28
RotekL6-37P9Z£124.31
SKFRKS.900155101001£130.56
RotekL6-37P9ZD£20.37
SKFRKS.951145101001£57.99
RotekA7-38N1£106.27
RotekL6-37N9Z£169.98
SKFRKS.921155203001£47.75
RotekL6-37N9ZD£88.22
SKFRKS.23 0411£123.84
RotekR8-39N3£44.96
SKFRKS.210411£23.63
RotekM6-35P1£66.29
SKFRKS.220411£121.66
RotekM6-35P1Z£174.57
SKFRKS.062.20.0414£187.06
RotekM5-38P1£96.35
SKFRKS.162.14.0414£48.74
RotekM5-38P1Z£52.98
RotekR8-39E3£15.08
SKFRKS.061.20.0414£193.32
RotekM5-36P1£159.96
SKFRKS.060.20.0414£3.48
RotekM5-36P1Z£30.27
RotekA8-39E12£125.76
SKFRKS.160.14.0414£139.81
RotekM4-38P4£169.21
SKFRKS.121405202001£4.44
SKFRKS. 111280101002£151.68
SKFRKS.23 0541£173.31
SKFRKS.210541£87.48
SKFRKS.220541£130.05
SKFRKS.062.20.0544£76.62
SKFRKS.162.14.0544£24.16
SKFRKS.061.20.0544£90.63
SKFRKS.161.14.0544£181.22
SKFRKS.160.14.0544£150.40
SKFRKS.121390101002£94.92
SKFRKS.121395101002£68.33
SKFRKS.23 0641£4.82
SKFRKS.210641£16.14
SKFRKS.220641£142.80
SKFRKS.062.20.0644£17.64
SKFRKS.162.14.0644£132.91
SKFRKS. 212140106001£193.77
SKFRKS.122295101002£109.01
SKFRKS.061.20.0644£184.84
SKFRKS.060.20.0644£192.31
SKFRKS.161.14.0644£107.53
SKFRKS.160.14.0644£179.02
SKFRKS.23 0741£47.03
SKFRKS.210741£1.45
SKFRKS.220741£187.94
SKFRKS.062.20.0744£162.93
SKFRKS.162.14.0744£30.49
SKFRKS.221310101001£171.34
SKFRKS.061.20.0744£150.33
SKFRKS.060.20.0744£47.60
SKFRKS.161.14.0744£74.44
SKFRKS.160.14.0744£67.80
SKFRKS.222500101001£49.33
SKFRKS.223475101001£168.25
SKFRKS.23 0841£100.89
SKFRKS.210841£34.57
KaydonHT10-48E1Z£157.50
SKFRKS.220841£194.82
KaydonHT10-48P1Z£53.29
SKFRKS.062.20.0844£58.59
Kaydon12288001£68.92
SKFRKS.162.14.0844£12.19
KaydonHT10-48N1Z£100.80
SKFRKS.061.20.0844£14.36
Kaydon16367001£136.43
SKFRKS.060.20.0844£176.05
Kaydon16274001£58.50
SKFRKS.161.14.0844£7.67
Kaydon16015001£13.82
SKFRKS.160.14.0844£39.44
Kaydon16332001£37.68

 

dpi bearings india

DPI® bearing products are in-stock and available immediately from NTA® Brand Bearings, at Alpa Agencies an direct, stocking of DPI bearings. DPI Bearings in ...

Bearing Price List Mechanical General Bearing 32034 ...

Bearing Price List Mechanical General Bearing 32034 32034jr 32044 32044jr Dpi THK Metric ..

Dpi Bearing at Best Price in Ahmedabad, Gujarat

Buy low price Dpi Bearing in Naroda, Ahmedabad offered by Belt And Bearing House Private Limited. Dpi Bearing is available with multiple payment options and ...

New product, buy DPI bearing on China Suppliers Mobile

FOB Price, Negotiable. Min.Order Quantity, 1000 Piece / Pieces. Supply Ability, 10000 Piece / Pieces per Month. Payment Terms, T/T L/C D/P D/A ...

DPI Products - Agrobearings

Ball bearing 6019 2RS [DPI]. MSRP: Was: Now: 16,59€. View Details · Deep groove ball bearing 6019 2RS - 1 Deep groove ball bearing 6019 2RS - 2. Quick view ...

Spherical Roller Bearing Manufacturer from Ahmedabad

Driven by vision to achieve significant growth in the industry, we are engaged in providing a wide range of Chrome Steel Needle Roller Bearing. Get Best Price.

GENERAL CATALOGUE - DPI Bearings

Below is a quick guide which can be used for selection of the bearing. Selection of Bearing Arrangement. Bearings are further installed based on the arrangment ...